Phần mềm quản lý khách sạn ezCloudhotel

Hãy cho chúng tôi biết thêm về khách sạn của bạn để báo giá chuẩn!

Khách sạn bạn ở đâu?

Bạn kinh doanh mô hình nào?

ezCloudhotel cam kết mức giá ưu đãi nhất cho khách sạn của bạn!

Basic

Tháng
Năm

{{priceMonthTotalBasic | number}} {{currencyUnit}}

Liên hệ

Standard

Tháng
Năm

{{priceMonthTotalStandard | number}} {{currencyUnit}}

Liên hệ

Premium

Tháng
Năm

{{priceMonthTotalPremium | number}} {{currencyUnit}}

Liên hệ

Dịch vụ đi kèm

Quản lý nhà hàng/ Dịch vụ ngoài

{{pricePOS | number}} {{currencyUnit}} (Tháng)

Tích hợp khóa từ

{{priceSmartLock | number}} {{currencyUnit}} (Tháng)

Email Marketing

{{priceEmailMarketing | number}} {{currencyUnit}} (Tháng)