Bảng giá - Hotel management software ezCloudhotel

Hotel management software ezCloudhotel

Hãy cho chúng tôi biết thêm về khách sạn của bạn để báo giá chuẩn!

Khách sạn bạn ở đâu?

Bạn kinh doanh mô hình nào?

ezCloudhotel cam kết mức giá ưu đãi nhất cho khách sạn của bạn!

Basic

Tháng
Năm

{{priceMonthTotalBasic | number}} {{currencyUnit}}

Liên hệ

Standard

Tháng
Năm

{{priceMonthTotalStandard | number}} {{currencyUnit}}

Liên hệ

Premium

Tháng
Năm

{{priceMonthTotalPremium | number}} {{currencyUnit}}

Liên hệ

Dịch vụ đi kèm

Tính năng quản lý kho

{{priceKHO | number}} {{currencyUnit}} (Tháng)

Tính năng thu chi

{{pricePOS | number}} {{currencyUnit}} (Tháng)

Tích hợp khóa từ

{{priceSmartLock | number}} {{currencyUnit}} (Tháng)

Email Marketing

{{priceEmailMarketing | number}} {{currencyUnit}} (Tháng)

Kết nối Hệ thống điện

{{priceKetNoiDien | number}} {{currencyUnit}} (Tháng)

Kết nối Passport

{{priceConnectPassport | number}} {{currencyUnit}} (Tháng)


Hệ sinh thái công nghệ trong kinh doanh khách sạn